MITING DOMOLJUBJA


Ponosno in zanosno na Mitingu za domoljubje! Krajevna organizacija Zveze borcev za vrednote NOB je domoljube že devetiè povabila na Miting za domoljubje. Letos je bil v Domu krajanov Galicija, na katerem je vzidana spominska plošèa v spomin na 8 umrlih rodoljubov. Na prireditvi, ki sodi v Gališke dneve, se je zbralo veliko ljudi. Letošnji miting je bil toplo povezan tudi s spominom na letos preminulega Franca Cvikla – kurirja Petra, ki je bil duša in srce vseh dosedanjih mitingov. Z njim in njegovo harmoniko smo leta ohranjali partizansko pesem, toliko bolj goreèe, ker so jo mnogi hoteli »pozabiti«. Na letošnjem 9. mitingu ga je zamenjal sin Roman. V programu so nastopili Mešani pevski zbor Galicija, ki ga vodi Anita ÂŽolnir, s prisrènim nastopom so se predstavili uèenci POŠ Trje, ki so povedali, kako lepo je v naši domovini biti mlad, Janez Domitroviè in harmonikar Roman Cvikl. Zdravico domovini je z izbranimi besedami povedal župan Obèine ÂŽalec Janko Kos. Program je povezovala Nuša Drobne. O domovini je treba veliko govoriti, še veè za njen ugled postoriti. Gališki miting za domoljubje opominja na vrednote, brez katerih narod ne preživi, je oblika druženja, na katerem spodbujamo k uporu, ponosu in dostojanstvu, na njem borci za vrednote NOB povemo, da prièakujemo spoštljiv odnos do našega boja v zgodovini, obenem pa smo smelo zazrti v prihodnost, ki bo zagotovila mladim prihodnost doma. Zato bomo krepili domoljubje, prirejali mitinge, da se resnica ne pozabi, da se na poti v prihodnost kaj pomembnega ne izgubi.
kristjan.pareznik@gmail.com