Prikaz starih obièajev - košnja


V prelepi vasici v Zavrhu pri Galiciji,nas je v soboto zjutraj prebudila godba na pihala Hramše.Zbrali so se kosci in grabljice in se odpravili s kosami kosit hrib nad gasilskim domom.Na pomoè so prišli tudi konjeniki s staro konjsko kosilnico in obraèalnikom.Domaèinke so pripravile "froštik",ki je po naporni košnji zelo teknil.Ob konèanju košnje pa so kosci tudi zapeli.V nedeljo popoldan,pa smo suho krmo naložili na voz s konjsko oprego,ter ga povezali z vrvmi in ga odpeljali na prireditveni prostor,kjer se je zabava nadaljevala do poznih veèernih ur.Pri košnji in nakladanju sta pomagala tudi župan Janko Kos in predsednik ks Galicija Jože Krulec.
kristjan.pareznik@gmail.com