Miting za domoljubje


Krajevna organizacija Zveze združenj borcev za vrednote NOB Galicija je v nedeljo, 27.5.2012 pri spomeniku padlim borcem pri Šuperger v Zavrhu organizirala miting o domoljubju. Prireditev je bila organizirana v okviru Galiških dni, s svojo prisotnostjo pa so jo polepšali številni prisotni. V kulturnem programu so nastopili učenci POŠ Trje, Magdica Kovačič, Franc Cvikl, Stanko Cvikl, Počenovi pjebi, Eva, Nika in Zala Beltram ter slavnostni govornik Ivan Janez Domitrovič, ravnatelj III. Osnovne šole v Celju. Program je zelo doživeto povezovala Anka Krčmar. Po končanem uradnem delu se je ob pesmi in petju nadaljevalo druženje na Počenovi domačiji.
kristjan.pareznik@gmail.com