Predstavitev


KRAJEVNA SKUPNOST GALICIJA

Naslov: Galicija 18E, 3310 ŽALEC
Telefon: 03/572 80 66
Internet: http://www.galicija.si
E-mail: info@galicija.si
Uradne ure: Ponedeljek 15.00 - 16.00
Praznik KS: 12. september


SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI GALICIJA

Predsednik sveta: Predstavnik zaselka
Peter Vipavc Galicija
Podpredsednika sveta:
Marjan Mohorič Pernovo
Jože Krulec Galicija
Tajnik: Milan Beloševič
Ostali člani sveta:
Simona Arnšek Galicija
Stanislava Lešnik Hramše
Klavdija Arnšek Pernovo
Milena Vinder Velika Pirešica
Daniel Štefančič Velika Pirešica
Marjan Krivec Zavrh
Jurij Krulec Železno

Rezultati zadnjih volitev v svet KS Galicija z dne 19.10.2014
kristjan.pareznik@gmail.com