S strani vodje programa za turizem ge. Sabine Palir smo prejeli v tem tednu pismo, s katerim nas obve?ajo in hkrati ?estitajo, da smo edino drutvo, ki je v celoti realiziralo prijavljeni program v letu 2010 in da smo resni?no veliko naredili v preteklem letu.

Hkrati nas tudi obve?ajo, da se bodo potrudili, da bodo aktivnosti o katerih smo se e dogovarjali  (vklju?itev u?ne poti Trje in kmetije Podpe?an v Ekofest),  vklju?ili v svoje dejavnosti in se veselijo sodelovanja na podro?ju vodenja po Galiciji.

eljam in ?estitkam se pridruujejo tudi ostali sodelavci ZKT in predsednica Zveze ga. Breda Vizoviek.  

Turisti?ne atrakcije

Kunigunda - postojanka na Gori

 

Kmetija Podpe?an

 

Pujakova ka?a

Gozdna u?na pot

Galiki slap

Turisti?ni zemljevid KS Galicija

Turisti?bo drutvo Galicija - INFO tabla

Galerija slik

tomosiada_01

Kontakt drutva

Naslov:   
Galicija 75 ????????????????????????????????????????????????????
 
Telefon:  
+386 (0)30 185 086
 
E-pota: 

Obisk

Števec pogledov vsebine : 371541
Prisotni 10 gostov .