Zgodovina

KRATKA ZGODOVINA TURISTI?NEGA DRUŠTVA GALICIJA

 

Ustanovna skupš?ina je bila dne 5. novembra 2001. Na njej je bilo prisotnih 33 posameznikov. Pobuda o ustanovitvi društva je »padla« v okviru Galiških dni junija 2000. Naše društvo naj bi predstavljalo veliko ve? kot le zvezo ljudi z enakimi interesi – naj bi bila ugledna institucija, ki vsem svojim ?lanom postavlja visoka eti?na merila. Vsi ljudje si želimo varnosti, zanesljivosti, poštenosti, skratka samih pozitivnih stvari, tako je naravnana tudi naša zveza in ravno zaradi tega se nismo bali za njeno prihodnost.

Program dela, ki ga je izdelal iniciativni odbor:

-        sodelovanje z društvi v krajevni skupnosti in izven nje

-         ureditev kraja s turisti?nimi tablami predvsem na mejah s sosednjimi ob?inami

-        izdaja zloženke o predstavitvi kraja

-        spodbujanje k urejenosti zaselkov

-        sodelovanje s turisti?nimi kmetijami

-        sodelovanje s kme?kimi ženami

-        ?istilne akcije

-        dolgoro?na naloga je tudi ureditev kolesarske poti v kraju

Takratni predsednik Krajevne skupnosti Galicija g. Vlado Majer je izrazil izredno zadovoljstvo ob ustanovitvi turisti?nega društva, saj se s tem zaokrožuje društveno življenje v krajevni skupnosti.

Na ustanovni skupš?ini je bil sprejet sklep, da se Turisti?no društvo Galicija vklju?i v Zvezo turisti?nih društev Ob?ine Žalec.

Osnovni program dela smo z leti dopolnjevali, saj smo pri?eli z lastnimi cvetli?nimi in kme?kimi tržnicami, izdelavo prazni?nih aranžmajev, kolesarjenjem, raznimi pohodi, cvetli?nimi gredicami in ocvetli?enjem mostov ter kozol?kov in postavitvijo cvetli?nih stojal.

Sodelujemo tudi v projektih Zveze, in sicer: Kolesarjenje, Najlepši kraj, hiša in kmetija, Turisti?na tržnica, Pohod po hmeljski poti.

S pomo?jo Simona in Mateja Delakorda nam je uspelo izdelati kvalitetno spletno stran, ki jo sedaj Simona Arnšek redno dopolnjuje z informacijami in dogodki.

V letih 2010 in 2011 smo oživeli stare kme?ke obi?aje, kot npr. Spravilo sena in Se?nja ter tesanje hlodov na star na?in.

Ogromno je še tega kaj vse smo v 10. letih delovanja postorili, tako za promociji in urejenost kraja, kot tudi na podro?ju družabnega življenja.

Vabimo vas, da se nam pridružite.

Turisti?ne atrakcije

Kunigunda - postojanka na Gori

 

 

Kmetija Podpe?an

 

 

Pušjakova kaš?a

 

Gozdna u?na pot

 

Gališki slap

 

Turisti?ni zemljevid KS Galicija

Turisti?bo društvo Galicija - INFO tabla

Galerija slik

tomosiada_01

Kontakt društva

Naslov:   
Galicija 75 ????????????????????????????????????????????????????
 
Telefon:  
+386 (0)30 185 086
 
E-pošta: 

Obisk

Ĺ tevec pogledov vsebine : 371548
Prisotni 11 gostov .